Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

03 Wold en Hout

Woldbos, Gelderse Hout en Flevohout

Lengte: 12,6 km

We gaan een wandeling maken door een aantal groene gebieden aan de oostkant van Lelystad. Allereerst het Woldbos, een klein bos dat wordt ingeklemd tussen twee woonwijken (Rozengaard en Zoom) en de Oostranddreef. Dit bos werd in 1968 samen met het aan de andere kant van deze dreef gelegen Gelderse Hout aangeplant en later uitgebreid tijdens boomplantdagen. We lopen ook door een klein speelbos ten noorden van de wijk Horst, de Spettertuin. Op sommige plaatsen zul je nauwelijks merken dat je midden in de stad zit!

Na het passeren van een onderdoorgang onder de Oostranddreef komen we uit in het Gelderse Hout. We volgen delen van het Henkepad, genoemd naar de ontwerper, de voormalige gymleraar Henk Breukelman. Hij legde zo’n 15 jaar geleden dwars door het bos een illegaal wandelpad aan, waarvan later het beheer is overgenomen door Staatsbosbeheer. Tussendoor lopen we langs een akker ten noorden van dit bosgebied.

Tot slot lopen we langs de buitenrand van het Flevohout, een bos dat in 2000 werd aangelegd om op termijn duurzaam hout te leveren. We volgen de Lage Vaart tot aan de brug en gaan vervolgens over twee fietsbruggen terug naar de Gelderse Dreef.

Start- en eindpunt: Verkeerslicht bij bushalte Nienoord op de Geldersedreef.

Parkeren: Aan de Nienoord of op de parallelweg.

Openbaar vervoer: Vanaf station Lelystad lijn 16 naar Duinbeek.

Percentage onverhard: 62%

Downloads: