Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

04 Oostvaardersplassen

Oostvaardersveld en Oostvaardersplassen

14,4 km

We gaan een wandeling maken door een uniek natuurgebied in Nederland. Toen de zuidelijke IJselmeerpolders in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werden drooggelegd was het de bedoeling om tussen Lelystad en het toekomstige Almere een groot industriegebied aan te leggen.

Door de oliecrisis van de jaren zeventig kwam het er niet van en kwam in dit natte deel van Zuidelijk Flevoland een natuurgebied tot ontwikkeling. Het slikken- en plassenlandschap bleek in trek te zijn bij vogels als grauwe ganzen, lepelaars, eenden en het toen nog zeldzame baardmannetje. Later vestigden zich ook zilverreigers, bruine kiekendieven, aalscholvers en ijsvogeltjes in het gebied. In 1992 werden konikpaarden, edelherten en heckrunderen uitgezet in de Oostvaardersplassen.

In 2006 gingen hier ook Zeearenden broeden. De Oostvaardersplassen zijn slechts beperkt toegankelijk. Voor wie een indruk wil krijgen van het leven in het gebied kan daarvoor terecht in het naburige Oostvaardersveld. De zogeheten “driehoek” van de Oostvaardersplassen is in de winterperiode enkele maanden afgesloten. Wandelaars kunnen dan als alternatief een kijkje nemen bij de aalscholverskolonie.

UPDATE: De “driehoek” in de Oostvaardersplassen is weer toegankelijk.

Start- en eindpunt: Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad.

Parkeren: Nabij het Buitencentrum.

Openbaar vervoer: niet bereikbaar.

Horeca: in het  Buitencentrum.

Onverhard: 80%

Downloads: