Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

07 Oostvaardersveld

Oostvaardersveld, Reigerplas en Ooievaarsplas

15,6 km

We gaan een wandeling maken door het Oostvaardersveld. Dit gebied aan weerszijden van de Praamweg werd enkele jaren geleden ingericht als een soort etalage van de Oostvaardersplassen. Een gebied met wilde begroeiing, wilgenbos, moeras, ganzen en konikpaarden. Halverwege de wandeling komen we uit bij de grote Praambult, één van de uitkijkpunten van de Oostvaardersplassen.

Het tweede deel van de wandeling voert door de Reigerplas en de Ooievaarsplas, twee natuurgebieden die zijn ontstaan door zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A6. Terwijl bij de Reigerplas ruimte is voor waterrecreatie, overheerst rond de Ooievaarsplas de natuur. Dit is een rustgebied voor watervogels en oeverzwaluwen. Via de Knardijk, de dijk die tussen 1957 en 1968 Oostelijk Flevoland moest droog houden, lopen we terug voor een laatste blik over het Oostvaardersveld.

Start- en eindpunt: Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad. Er kan ook worden gestart vanaf de achterzijde van wegrestaurant Hajé De Lepelaar aan de A6 (richting Lelystad) Lepelaar 4, 8218 PX Lelystad (punt 3).

Parkeren: Nabij het Buitencentrum of langs de A6 voor start vanaf De Lepelaar.

Openbaar vervoer: De start is niet met openbaar vervoer bereikbaar.

Horeca onderweg: Buitencentrum. Oostvaardersplassen en Restaurant Hajé De Lepelaar.

Percentage onverhard: 30%

Downloads: