Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

08 Oostvaardersbos

Oostrandbos, Buitenvaart en Oostvaardersbos

14,6 km

We gaan een wandeling maken naar een uniek natuurgebied in Nederland. Toen de zuidelijke IJselmeerpolders werden drooggelegd was het de bedoeling om tussen Lelystad en het toekomstige Almere een groot industriegebied aan te leggen. Door de oliecrisis van de jaren zeventig kwam het er niet van en kwam in dit natte deel van Zuidelijk Flevoland een natuurgebied tot ontwikkeling: de Oostvaardersplassen. Het slikken- en plassenlandschap bleek in trek te zijn bij vogels als grauwe ganzen, lepelaars, eenden en het toen nog zeldzame baardmannetje. Later vestigden zich ook zilverreigers, bruine kiekendieven, aalscholvers en ijsvogeltjes in het gebied. In 2006 ging ook de zeearend hier broeden.

Via het Oostrandbos lopen we Almere uit en komen eerst uit in het kassengebied Buitenvaart. Via het Verbindingspad lopen we daarna het Oostvaardersbos in. In de winter wordt dit bos door de grote grazers van de Oostvaardersplassen gebruikt als rustgebied en is het voor publiek gesloten. Na een rust in het bezoekerscentrum De Oostvaarders krijgen we uitzicht op de weidegebieden van de Oostvaardersplassen. Daarna lopen we Almere weer in en keren we terug naar ons startpunt, station Almere Oostvaarders.

LET OP: Het Oostvaardersbos is van januari t/m begin mei niet toegankelijk. Volg dan de asfaltwegen tot het Hugo de Vriespad, cq -weg.

Start- en eindpunt: NS-Station Almere Oostvaarders
Laan der VOC 100, 1335 RT Almere.

Parkeren: Nabij het station.

Horeca onderweg: Paviljoen De Oostvaarders, Oostvaardersbosplaats 1, 1336 RZ Almere. Nabij station Almere Oostvaarders.

Onverhard: 53%

Downloads: