Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

36 Noorderplassen

Tussen water en natuur

17,2 km

We maken een rondwandeling rond de Noorderplassen, een binnendijkse plas die is ontstaan door zandwinning tijdens de aanleg van de Oostvaardersdijk, één van de dijken van de in 1968 drooggelegde polder Zuidelijk Flevoland, waarin Almere is gebouwd. Vanaf de begraafplaats gaan we eerst noordwaarts richting het Pampushout, om daarna via de groenzone langs de wijk Noorderplassen-West uit te komen op de dijk. Daarna wandelen we oostwaarts en volgen een fietspad tussen de Noorderplassen en de Lepelaarplassen. Op verschillende plekken kun je via observatiepunten uitkijken op de tot de Lepelaarplassen behorende Natte Graslanden.

Daarna komen we uit bij de mooie Camping Waterhout. Na een verdiende rust volgen we de zuidoevers van de Noorderplassen en passeren we een woonwijk aan het water. Kort voor het einde doorkruisen we nog een weiland met koeien en kalveren en komen we langs enkele ponyweides.

Start en eindpunt: Parkeerplaats Begraafplaats Almere, Kruidenweg 3, 1312 SR Almere
Openbaar vervoer: Vanaf station Almere Centrum richting Muziekwijk (lijn M3) en Noorderplassen (lijn M6), halte Beatrixpark.
Parkeren: Op de parkeerplaats van de begraafplaats.
Horeca: Camping Waterhout, Trekvogelweg 10, 1316 AN Almere.
Onverhard: 30%

 

Downloads: