Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

37 Kraggenburg

Een oude lichtbaken in de Zuiderzee

17,0 km

Naast Urk, Schokland en de burchten van Kuinre is Kraggenburg de vierde plek in en bij de Noordoostpolder die herinnert aan de periode vóór de droogmaking. Vlakbij het dorp staat de voormalige lichtwachterswoning Oud-Kraggenburg, die in de 19e eeuw werd gebouwd om schepen veilig naar Zwolle te kunnen leiden.
Vanuit Kraggenburg maken we eerst een mooie wandeling door het oostelijk deel van het Voorsterbos. Helaas is een deel daarvan vanwege een broedende zeearend nu niet toegankelijk. Bij de Voorstersluis en het gemaal Smeenge steken we de weg over en komen we uit in het Kadoelerbos. Net als het Voorsterbos werd ook dit bos aangelegd op keileem waardoor op de vochtige bodem zeldzame paddestoelen groeien. We wandelen langs het Kadoelerveld, een voormalig landbouwgebied met plassen en moerassige laagtes. Daarna gaan we de dijk op en kijken we uit over het Kadoelermeer. Na de Zwartemeerweg wandelen we via één van de voormalige strekdammen in het voormalige Zwolse Diep naar de (niet toegankelijke) lichtwachterswoning Oud-Kraggenburg uit 1877. Daarna wandelen we via het Voorsterbos weer terug naar het dorp Kraggenburg.

Start: Hotel Van Saaze, Dam 16, 8317 AV Kraggenburg

Openbaar vervoer: Buslijn 71 vanuit Emmeloord of Zwolle, halte Kraggenburg

Parkeren: tegenover het hotel.

Horeca: Hotel Van Saaze, Dam 16, 8317 AV Kraggenburg

Onverhard: 66%.

 

Downloads: