Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

B02 Zwolle-Hasselt

Met Thomas à Kempis naar de Heilige Stede

16,7 of 19,7 km

“Zij die veel op bedevaart gaan, worden maar zelden heilig,” schreef de middeleeuwse mysticus Thomas à Kempis (1380-1471). Toch gaan we in navolging van deze beroemde Zwollenaar op bedevaart: langs de plek waar zijn klooster heeft gestaan en naar de Heilige Stede in Hasselt. We beginnen onze pelgrimstocht bij de Onze Lieve Vrouwebasiliek (de “Peperbus”) in Zwolle, waar zich de schrijn bevindt met de beenderen van Thomas à Kempis.

Onderweg bezoeken we de begraafplaats aan de Bergkloosterweg, waar tot het einde van de zestiende eeuw het St. Agnesklooster van het Kapittel van Windesheim stond, van de Broeders des Gemenen Levens. Thomas à Kempis, geboren in 1380 in Kempen (nabij Krefeld), schreef hier zijn De Imitatione Christi (Over de navolging van Christus). Na zijn dood in 1471 werd hij in de kloosterkerk begraven. In 1674 werden zijn beenderen opgegraven en in een schrijn geplaatst. Buiten de begraafplaats, aan de Bergkloosterweg, staat een vier meter hoog momument ter ere van Thomas à Kempis van de hand van Pierre Kuypers.

De middeleeuwers hadden hun eigen motieven om op bedevaart te gaan. Voor de een was het pure devotie of boetedoening, voor een ander een middel om vergiffenis te verkrijgen of een aflaat (kwijtschelding) van zonden. Bij de Heilige Stede in Hasselt konden gelovigen eenmaal per jaar een aflaat verkrijgen, in de volksmond bekend als de Hasselter Aflaat. In 1355 bepaalde de Utrechtse bisschop Jan van Arkel dat de bedevaart voortaan zou plaatsvinden op de tweede zondag na Pinksteren. Na de reformatie werd de bedevaart verboden en werd de kapel op de Heilige Stede afgebroken. Ondanks dat de plek veranderde in een vuilstort bleven mensen deze plek bezoeken.

In 1891 slaagde pastoor Van Groeningen er in om de voormalige cultusplaats te kopen en zette alles in het werk om de Hasselter Aflaat in ere te herstellen. In 1933 verrees op de plek van de Heilige Stede de katholieke St. Stephanuskerk. Achter de kerk bevindt zich een buitenkapel waar op de tweede zondag na Pinksteren de H. Mis wordt opgedragen. Tot 1965 vond jaarlijks een bedevaart plaats. Vanaf 1987 wordt op de tweede zondag na Pinksteren in de tuin achter de St. Stephanuskerk weer een eucharistieviering en een processie gehouden.

Startpunt: Station Zwolle; Eindpunt: Bushalte Scheepswerf, Hasselt

Parkeren: Betaalbaar parkeren kunt u aan de achterzijde van het station nabij de Hanzelaan.

Openbaar vervoer: Bus 71 rijdt vanuit Hasselt ieder uur naar Zwolle.

Veerpont:
Het Haersterveer vaart van 1 mei t/m 30 september. Buiten die tijd moet u de alternatieve route (wintervariant) volgen.

Horeca:
Restaurant Agnietenberg, Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle
Rustpunt Gennerdijk, Gennerdijk 6, 8061PR Hasselt.
Diverse horecagelegenheden in Zwolle en Hasselt.

Wanneer te bezoeken:
Op de 2e zondag na Pinksteren wordt in Hasselt in de openlucht een H. Mis en een processie gehouden. De Onze Lieve Vrouwebasiliek is te bezoeken maandag van 13:30-16:30 uur, dinsdag t/m zaterdag van 11:00-16:30 uur (van 1 april tot 1 november) en maandag t/m zaterdag van 13:30-15.30 uur (1 november tot 1 april.)

Downloads: