Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

S01 Zuiderzeewijk

Wandeling door historisch Lelystad

5,8 km

We maken een wandeling door de Zuiderzeewijk, de oudste woonwijk van Lelystad, en de aangrenzende delen van de stad die in de beginjaren belangrijk waren voor de eerste inwoners, zoals het Lelycentre, het Gildenhof, de locatie van het oude zwembad en het toenmalige café-restaurant De Meerkoet. De dag dat het echtpaar Van den Bedem op 28 september 1967 hun woning in de Middelgronden betrok, geldt als het begin van Lelystad. In de Zuiderzeewijk zijn de hoofdkenmerken van het nieuwe bouwen, licht, lucht en ruimte, nog steeds herkenbaar. Het ademt de geest van de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren, wiens inrichtingsplannen een stempel hebben gedrukt op de oudste delen van Lelystad.

De Zuiderzeewijk heeft een ruime opzet met veel groen en een duidelijke hiërarchie van wegen: grote verkeerswegen aan de buitenkant van de wijk en ontsluitingswegen binnen de wijk die toegang geven tot de hofjes waaraan de woningen liggen. Centraal in de wijk is een groene zone waar de centrale voorzieningen (de scholen en het buurthuis) werden gebouwd.

Inmiddels is er veel veranderd in de wijk. De huurwoningen zijn gerenoveerd, terwijl veel koopwoningen nog hun originele uiterlijk hebben bewaard. Van de oorspronkelijke basisscholen is er nog één over. De andere scholen en het oude buurthuis zijn inmiddels vervangen door nieuwbouw.

Start- en eindpunt: LIDL, Passage 1, 8223 AJ Lelystad.

Parkeren: Bij de startplaats staan parkeerautomaten. Gratis parkeren op de Rode Klif (ca. 400 meter na de start).

Openbaar vervoer: Vanaf station Lelystad lijn 5 of 145 naar Lelycentre.

Horeca onderweg: In het Lelycentre, het Wijkcentrum Zuiderzee en bij Sportcentrum De Koploper.

Downloads: