Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

S02 Lelystad-Oost

Wandeling door historisch Lelystad

8,2 km

In het boek Lelystad uit de kluiten uit 1980 werd een wandelroute beschreven door de woonwijken die de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) realiseerde. Deze stadswandeling volgt het oostelijk deel van de route. We lopen door de oudste wijken van Lelystad en daarna door wijken die in de loop van de jaren zeventig zijn gebouwd en veranderende stedenbouwkundige inzichten illustreren. “Licht, lucht en ruimte” volgens de ideeën van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren maakte plaats voor kleinschaligheid.

De woonerfwijken die tussen 1973 en 1983 zijn gebouwd zijn “bloemkoolwijken” vanwege de kronkelige wegenstructuur. Zij werden in die tijd overal in Nederland zijn gebouwd. De bloemkoolwijk was hét antwoord op de grootschalige woonwijken uit de jaren vijftig en zestig. De kleinschalige structuur moest zorgen voor een prettige en herkenbare woonomgeving. Deze wijken kregen in Lelystad geen straatnamen. Dit concept werd in Nederland vanaf 1966 naar Amerikaans voorbeeld voor het eerst toegepast in de wijk Dukenburg in Nijmegen.

Tijdens de wandeling zien we ook opvallende verschillen in woningdichtheid. We passeren de ruim opgezette Zuiderzeewijk en Atolwijk, maar ook dicht bebouwde buurten als de Kustrif, Damrif en het Bastion.

Start- en eindpunt: LIDL, Passage 1, 8223 AJ Lelystad.

Parkeren: Bij de startplaats staan parkeerautomaten. Gratis parkeren op de Rode Klif (ca. 400 meter na de start).

Openbaar vervoer: Vanaf station Lelystad lijn 5 of 145 naar Lelycentre.

Horeca onderweg: In het Lelycentre, het Wijkcentrum Zuiderzee en in De Veste.

Downloads: