Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

S05 Kustwijken

Stadswandeling Buitenom

4,7 km

Stadswandelingen lopen meestal over klinkerwegen, stoepen of fietspaden. Ze voeren je langs markante gebouwen en zijn per definitie stenig. Maar dat hoeft niet. Vooral moderne steden of stadsuitbreidingen kennen veel achterommetjes en uitlaatroutes door het groen. Zo ook Lelystad.

De Buitenomwandeling Kustwijken voert langs de buitenranden van drie woonwijken. We lopen langs de Jol, de Punter, het Galjoen en door het Stadseiland en we houden daarbij de grote dreven met autoverkeer in het zicht. Ook passeren we het Kustpark. Ondertussen lopen we over schelpen- en graspaden door het groen! Hier komen doorgaans alleen aanwonenden die hun hond uitlaten.

Maak kennis met de onbekende buitenranden van Lelystad!

Start- en eindpunt:
Cafetaria LIN, Jol 29-90, 8243 GZ Lelystad.

Parkeren:
Vrij parkeren bij het winkelcentrum.

Openbaar vervoer:
Buslijn 2 naar Kustwijk, uitstappen bij halte Winkelcentrum Jol. Daarna lopen in de richting van het winkelcentrum via Jol 22 en Jol 19.

Onverhard: 43%.

Downloads: