Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

S06 Atol en Boswijk

Stadswandeling Buitenom

11,2 km

Stadswandelingen lopen meestal over klinkerwegen, stoepen of fietspaden. Ze voeren je langs markante gebouwen en zijn per definitie stenig. Maar dat hoeft niet. Vooral moderne steden of stadsuitbreidingen kennen veel achterommetjes en uitlaatroutes door het groen. Zo ook Lelystad.

De Buitenomwandeling Atol en Boswijk voert langs de buitenranden van verschillende woonwijken. We lopen over de Zilverparkkade naar de Kamp en langs de Griend, door het Woldbos en via de Archipel en de Atolwijk naar De Koploper. Via de rand van het Stadspark lopen we via het Lelycentre en de Bastion naar de rand van de Kustrif terug naar het centrum. Op verschillende plaatsen houden we het autoverkeer op de dreven in het zicht. Ondertussen lopen we over schelpen-, gras- en bospaden door het groen! Hier komen doorgaans alleen aanwonenden die hun hond uitlaten.

Maak kennis met de onbekende buitenranden van Lelystad!

Start- en eindpunt:
Voorzijde NS-station Lelystad Centrum.

Parkeren:
Vrij parkeren achter het provinciehuis.

Horeca onderweg:
Bij het NS-station.
Sportcentrum De Koploper, Badweg 21, 8223 PA Lelystad.
Snackbar Lelyhof, Noorderwagenplein 4, 8223 AL Lelystad.

Onverhard: 42%.

Downloads: