Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

S07 Hanzepark-Kustpark

Stadswandeling Buitenom

11,2 km

Stadswandelingen lopen meestal over klinkerwegen, stoepen of fietspaden. Ze voeren je langs markante gebouwen en zijn per definitie stenig. Maar dat hoeft niet. Vooral moderne steden of stadsuitbreidingen kennen veel achterommetjes en uitlaatroutes door het groen. Zo ook Lelystad.

De Buitenomwandeling Hanzepark-Kustpark voert langs de groene buitenranden van de westelijke woonwijken van de stad. We lopen langs het Hanzepark, de Kempenaar, Kogge en de Gondel en steken dan de Westerdreef over voor een wandeling rond de Jol en de Punter en door het Kustpark. Via de Botter keren we terug naar het beginpunt, de achterzijde van station Lelystad-Centrum. Bijna overal houden we de grote dreven met autoverkeer in het zicht. Ondertussen lopen we over schelpen- en graspaden door het groen!

Hier komen doorgaans alleen aanwonenden die hun hond uitlaten. Maak kennis met de onbekende buitenranden van Lelystad!

De route combineert de kortere Buitenomwandelingen Schepenwijken (6,6 km) en Kustwijken (4,7 km).

Start- en eindpunt:
Achterzijde NS-station Lelystad Centrum.

Parkeren:
Vrij parkeren achter het provinciehuis.

Horeca onderweg:
In en voor het NS-station.
Cafetaria LIN, Winkelcentrum Jol, 29-90, 8243 GZ Lelystad.

Onverhard: 55%.

Downloads: