Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

S10 Warande

Stadswandeling Buitenom

11,8 km

Stadswandelingen lopen meestal over klinkerwegen, stoepen of fietspaden. Ze voeren je langs markante gebouwen en zijn per definitie stenig. Maar dat hoeft niet. Vooral moderne steden of stadsuitbreidingen kennen veel achterommetjes en uitlaatroutes door het groen. Zo ook Lelystad.

De Buitenomwandeling Warande voert langs en door enkele woonwijken aan de zuidwestkant van de stad. Via fietspaden en parken in de wijken Botter en Schoener wandelen we naar de Landstrekenwijk. Na de tunnel onder de Larserdreef komen we uit in het gebied waar nu de woonwijk Warande wordt gebouwd. Let daarom goed op, de routebeschrijving kan snel verouderen! Na de Warande volgen we een graspad door de villawijk Hollandse Hout. Via een fietspad langs de vaart keren we terug in de Schoener en Botter om terug te keren naar het station.

Start- en eindpunt:
Achterzijde NS-station Lelystad Centrum.

Parkeren:
Vrij parkeren achter het Provinciehuis (ligt aan de route).

Horeca:
In en voor het NS-station. Onderweg twee winkelcentra.

Onverhard: 22%

Download de routebeschrijving met routekaart.

Download de GPS-track.