Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

S13 Havenpad

Een stadje aan het water

14,5 km

Tijdens deze wandeling door en rond Almere-Haven valt op dat dit stadsdeel verre van stenig is. De woonbuurten zijn opvallend groen en ook rond het stadsdeel liggen verschillende parken en bossen. Vanuit het centrum van Haven wandelen we eerst westwaarts en nemen daar de oudste bossen van Almere, het Beginbos en het Vroege Vogelsbos mee. Daarna vervolgen we onze tocht door de groene noordrand van Almere Haven en komen uit bij het volkstuincomplex De Waterlandse Tuinen. Daarna wandelen we via de exlusieve villawijk Overgooi en de Gooimeerdijk terug naar het centrum van Almere Haven.

Een stadsdeel met een “Dorps” karakter
Almere-Haven is het oudste stadsdeel van Almere. Op 30 september 1975 werd door minister van Verkeer en Waterstaat Tjerk Westerterp de eerste paal geslagen. Veertien maanden later, op 30 november 1976 kregen de eerste inwoners de sleutel van hun nieuwe woning uitgereikt. Het merendeel van de Almeerders van het eerste uur waren Amsterdammers die vanwege de stadsvernieuwing hun oude woning in de hoofdstad maar al te graag verruilden voor een nieuwe eengezinswoning.
De plannen voor de bouw van Almere-Haven kwamen uit de koker van het Projectbureau Almere (PBA), een speciale afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), die eind 1971 in het leven werd geroepen om ontwikkeling van Almere voor te bereiden. Volgens de stedenbouwkundige plannen van het PBA kreeg Almere een meerkernige opzet. Reeds in 1974 kwam na eindeloos ‘praten, schetsen en denken’ het ontwerpplan voor Almere-Haven gereed. Volgens dit plan moest het stadsdeel 20.000 inwoners gaan huisvesten. De woonkern moest een aantrekkelijk Hollands stadje aan het water worden, met bochtige straten en een kleine haven. Wie nu door het hart van Almere-Haven wandelt ervaart het eigen karakter van Almere Haven. Dit geldt ook voor de bewoners; zij noemen zich Havenaars en gaan prat op het – zeker in vergelijking met andere delen van Almere – dorpse karakter van Almere-Haven.

Truttig?
Wie door de oudere woonbuurten van Almere-Haven ervaart ook dat het stadsdeel een product is van de jaren zeventig. De huizen staan langs autoluwe straten of gegroepeerd rond hofjes. Ze vertonen veel overeenkomsten met de bloemkoolwijken die in die tijd overal in Nederland werden gebouwd. Stedenbouwkundigen noemen dit de ‘nieuwe truttigheid’, een stroming in de architectuur die kleinschaligheid, kindvriendelijkheid en gezelligheid voorop stelde. Han Lammmers, in de jaren zeventig als landdrost verantwoordelijk voor het burgerlijk bestuur in de polders – gemeenten waren er nog niet – noemde Almere-Haven kneuterig. Wie goed oplet herkent in Almere-Haven typen woningen die ook elders – zoals in Lelystad – door RIJP-architecten zijn gerealiseerd.

Wassenaar
De wijk Overgooi, aan de zuidrand van Almere-Haven is allerminst truttig. Deze villawijk wordt door vastgoedontwikkelaars ook wel “het Wassenaar van Flevoland” genoemd. Hier kun je exclusief en vrij wonen op steenworp afstand van het “echte” Gooi. De buurt is dan ook vooral in trek bij bekende Nederlanders voor wie het Gooi te vol is en die hier op een grote kavel een grote villa willen realiseren.

Start en eindpunt: Bushalte Centrum, Kruisstraat 1354 LM, Almere Haven

Openbaar vervoer: Vanaf station Almere Centrum richting Almere Haven, lijn M1, halte Centrum.

Parkeren: In de nabijheid van het centrum van Almere Haven.

Horeca: In het centrum van Almere Haven en Het Eksternest, Muiderweg 10, 1351 GJ Almere.

Dit is een wandeling uit de gids Wandelen buiten de binnenstad van Almere,  die is verschenen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Prijs: € 17,95.

Downloads: