Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

S14 De Blocq van Kuffelerpad

Op de rand van land en water

14,7 km

Deze wandeling voert grotendeels over de rand van land en water. Vanuit de moderne woonwijk Noorderplassen-West gaan we zuidwaarts en wandelen we langs de zuidkant van de Noorderplassen. Onderweg bezoeken we de experimentele woonbuurt De Realiteit. Daarna gaan we noordwaarts en komen via de camping Waterhout terecht bij de Lepelaarplassen. Voor ons doemt het gemaal De Blocq van Kuffeler op. Na een kijkje op het voormalige werkeiland Oostvaardersdiep gaan we langs de dijk westwaarts en komen we terug in de woonwijk. Daar maken we nog een klein rondje door het woonbuurtje De Eenvoud.

Naar de oorsprong van Zuidelijk Flevoland
Na de voltooiing van de dijken van Oostelijk Flevoland in 1956 werd enkele jaren druk gewerkt aan de bouw van de dijken van de Markerwaard. Daartoe werd tussen het eiland Pampus en het werkeiland Lelystad-Haven tot 1960 een dijk aangelegd. In 1959 besloot de Nederlandse regering echter anders. Om in de IJsselmeerpolders naast Lelystad nog een stad te realiseren (nu Almere), besloot de Nederlands regering echter om eerst Zuidelijk Flevoland droog te leggen. De Markerwaard, ooit bedoeld om als tweede polder van het Zuiderzeeproject te worden drooggemaakt, moest maar wachten. Om Zuidelijk Flevoland sneller droog te kunnen leggen werd gebruik gemaakt van de reeds aangelegde Markerwaarddijken. De definitieve noorddijk van Zuidelijk Flevoland, waardoor er tussen de Markerwaard en Zuidelijk Flevoland een vaarroute – het Oostvaardersdiep – zou komen, zou later “op het droge” worden aangelegd.

Markerwaarddijken
Door het groeiende protest van de milieubeweging, watersporters en vanwege de economische crisis van de jaren zeventig en tachtig, is de Markerwaard er nooit gekomen. De zuidelijke Markerwaarddijk werd daarmee de definitief de noordelijke dijk van Zuidelijk Flevoland. Wie een wandeling maakt naar het gemaal De Blocq van Kuffeler, kan met eigen ogen zien dat de dijken van Zuidelijk Flevoland eigenlijk Markerwaarddijken zijn. Bij het landinwaarts gelegen gemaal ligt een stukje Oostvaardersdiep. Wie westwaarts wandelt ziet dat de dijk afbuigt naar rechts en aansluit bij een ongebruikt stuk dijk.

Lepelaars, aalscholvers en zilverreigers
De route voert langs enkele binnendijkse plassen, te weten de Noorderplassen en de Lepelaarsplas. De Noorderplassen, die thans vooral worden gebruikt als recreatieplassen, zijn ontstaan door zandwinning ten behoeve van de bouw van delen van Almere. De Lepelaarplassen vormen een 500 hectare groot natuurgebied, dat is ontstaan door zandwinning ten behoeve van de dijkenbouw. Al direct na het droogvallen van Zuidelijk Flevoland in 1968 ontstond achter de Oostvaardersdijk dit natuurgebied. In 1971 streken hier lepelaars neer, vandaar de naam. Het is een rijk vogelgebied met water, wilgen en natte graslanden. In de Lepelaarplassen bevindt zich een aalscholverskolonie en een grote broedkolonie van zilverreigers.

Nationaal Park Nieuw Land
De Lepelaarplassen en de aangrenzende natte graslanden worden beheerd door de stichting Het Flevolandschap. In 2009 werd het gebied aangewezen tot Natura-2000-gebied. Sinds 2018 maakt het gebied samen met de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden deel uit van het Nationaal Park Nieuw Land.

Start en eindpunt: Bushalte Noorderplassen Zuid, Boelijn 1319 CK, Almere.

Openbaar vervoer: Vanaf station Almere Centrum richting Noorderplassen, lijn M6, halte Noorderplassen Zuid.

Parkeren: Bij de Vomar, Grootzeil 78, 1319 AS Almere.

Horeca: Restaurant De Kapitein, Boelijn 70, 1319 CS Almere; Brasserie Tien, Camping Waterhout, Trekvogelweg 10, 1316 AL Almere.

Dit is een wandeling uit de gids Wandelen buiten de binnenstad van Almere,  die is verschenen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Prijs: € 17,95.

Downloads: