Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

S18 Kemphaanpad

Door het groene hart van Almere

15,5 km

Vanaf de bushalte aan de Waterlandseweg maken we een wandeling door het groene hart van Almere. We gaan eerst westwaarts en wandelen via het oude tracé van de Waterlandseweg noordwaarts om via bospaden uit te komen bij de Lange Wetering, waar het onvoltooid gebleven kasteel Almere te zien is. Via de brug over de Hoge Vaart komen we vervolgens in de wijk Nobelhorst, een wijk met een dorps karakter. Daarna wandelen we langs de Hoge Vaart zuidwaarts om uit te komen op Stadslandgoed De Kemphaan, een populair recreatiegebied van de inwoners van Almere.

Landbouwvoorlichting voor de stadsmens
In 1974 publiceerde de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een nota waarin zij stelde dat de toekomstige stad Almere een bijdrage diende te leveren aan een gezond ‘natuurlijk’ milieu. Om dit te bereiken was voorlichting aan de nieuwe stadsbewoners nodig. Hiervoor moesten mogelijkheden worden geschapen zodat zij in contact konden komen met agrarische activiteiten en kennis konden maken met milieuvriendelijk volkstuinieren.
Het gebied waarin dit werd gerealiseerd was het groene gebied, dat was gelegen ten oosten van Almere Haven, het Almeerderhout. Vanaf 1974 werd hier een bos aangeplant en in 1978 werden op een perceel, dat de naam De Kemphaan kreeg, voorbeeldtuinen aangelegd. Ook kwam er een consumptietuin, waar de bewoners van de stad in kennis konden maken met alternatieve voedingspatronen.

Stadskasteel
Ook al zijn de idealen van 1974 naar de achtergrond verdwenen, heden ten dage is het agrarisch karakter van De Kemphaan nog steeds zichtbaar. Even buiten de stadslandgoed zijn akkers en kleinschalige landbouwbedrijven te vinden. En op het huidige Stadslandgoed De Kemphaan is een stadsboerderij te vinden, waar op zaterdagen een boerenmarkt wordt gehouden. Inmiddels heeft De Kemphaan meer functies gekregen. Centraal ligt het gelijknamige stadskasteel met daaromheen tuinen en de dierenverblijven van Stichting Aap. Dieren zijn nog beter te zien in Almere Jungle. De Kemphaan is een bij de Almeerders geliefd buitencentrum geworden waar ze kunnen spelen, wandelen, recreëren, eten, drinken en kunnen kennismaken met alternatieve landbouw.

Start en eindpunt:
Parkeerplaats Almere Jungle, Kemphaanpad 2,
1358 AC Almere.

Openbaar vervoer:
Bushalte De Kemphaan, lijnen 159, 160 en 326 vanaf station Almere Centrum. Loop naar het viaduct en sla RA.

Horeca:
Buitengewoon Lekker, Kemphaanlaan 4, 1358 AG Almere;
Pannenkoekenrestaurant De Kemphaan, Kemphaanpad 8, 1358 AC Almere;
Pannenkoekenrestaurant Smullen en Spelen, Enrico Fermistraat 30, 1341 CB Almere.

Dit is een wandeling uit de gids Wandelen buiten de binnenstad van Almere, die in mei 2023 in druk zal verschijnen bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

 

Downloads: