Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

S20 Oostvaarderspad

Langs de groene buitenrand van Almere

13,1 km

Deze wandeling voert door enkele wijken aan de oostkant van de stad. Eerst gaan we noordwaarts en wandelen we via de Oostvaardersbuurt naar de Oostvaardersplassen. Na het passeren van de spoorlijn verlaten we Almere en wandelen we in het in de gemeente Lelystad gelegen Kotterbos. Daarna keren we terug naar de stad om de Stripheldenbuurt te doorkruisen. Aan het eind volgen we een deel van de centrale weg van Almere Buiten, de Evenaar, om gebedshuizen van drie verschillende wereldreligies te aanschouwen.

Oostvaardersbuurt
De woonwijk ten noorden van het station Oostvaarders is vrij recht toe recht aan en bevat weinig opvallende woningen. Alleen de straten met vrijstaande woningen aan de rand van de buurt bieden sfeer. Ook hier liet de architect van zwart, wit en strak, Jan des Bouvrie (1942-2020) zijn kunsten zien.

De Nieuwe Wildernis
In de structuurplannen voor de IJsselmeerpolders uit de jaren zestig stond tussen het geprojecteerde Almere en het in aanbouw zijnde Lelystad een paars vlak ingetekend. Hier moest een industriegebied  komen. Toen Zuidelijk Flevoland er eenmaal was bleek de behoefte hieraan niet te bestaan. Duizenden hectares slecht ontwaterde grond bleven onontgonnen. In dit moeraslandschap met riet, moerasandijvie en lisdodde ontwikkelde zich in korte tijd tot een aantrekkelijk leef- en fourageergebied voor vogels. Reeds in 1973 kregen de Oostvaardersplassen de status van “tijdelijk natuurgebied”.
In de jaren tachtig en negentig werd het gebied verder uitgebreid met uitgestrekte graslanden waarin grote grazers – heckrunderen, konikpaarden en edelherten – werden uitgezet om het grasland door begrazing open te houden. Toen Staatsbosbeheer in 1995 het gebied onder zijn hoeden nam, werd het “wildernismodel” van bioloog Frans Vera omarmd als richtsnoer voor het beheer van het gebied.
In de laatste 25 jaar groeiden de Oostvaardersplassen uit tot een internationaal vermaard natuurgebied, een ontwikkeling die in 2013 zichtbaar werd gemaakt in de natuurdocumentaire “De Nieuwe Wildernis”. Maar het wildernismodel liep tegen zijn grenzen aan. In 2018 protesteerden activisten herhaaldelijk tegen de massale sterfte van grote grazers in de winter. Sindsdien wordt getracht door verplaatsing van de paarden en de afschot van edelherten het aantal grote grazers in het gebied te verminderen.

De reliboulevard
Na het Kotterbos keren we terug in de bewoonde wereld. De Stripheldenbuurt is een van de laatste buurten die in Almere Buiten is gebouwd. In deze buurt zijn geen eenvormige woonblokken te vinden. Centraal in de wijk ligt een Regenboogbuurt in het klein, dat zich van zijn grote voorbeeld onderscheidt door het gebruik van verschillende kleuren voor de afzonderlijke woningen.
Aan het eind van de wandeling komen op De Evenaar, de centrale weg door Almere Buiten. Langs deze drie kilometer lange weg liggen winkelcentra, restaurants, speelgelegenheden, maar ook religieuze gebouwen. Het feit dat er vier gebedshuizen zouden komen van vier wereldreligies leverde de weg de bijnaam “de reliboulevard” op. De route voert langs drie van deze gebedshuizen.

Start en eindpunt: Station Almere Oostvaarders.

Parkeren: In de buurt van het station

Horeca: Bij station Almere Oostvaarders en Paviljoen De Oostvaarders, Oostvaarderspad 1, 1336 RZ Almere.

Dit is een wandeling uit de gids Wandelen buiten de binnenstad van Almere, die in mei 2023 in druk zal verschijnen bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

Downloads: