Voorbij de begane paden
Voorbij de begane paden

14 Roggebotzand

Grote Kabouterbos, Koningin Wilhelminabos

15,8 km

Voor zeelieden en vissers was het Roggebotzand de naam van een verraderlijke zandbank aan de monding van de IJssel in de Zuiderzee, waar in de loop der eeuwen diverse schepen aan hun eind kwamen. Nu groeit er een bos met sparren, dennen en populieren. Het is het oudste bos in Oostelijk Flevoland.

We gaan hier een gevarieerde wandeling maken. Vanaf de parkeerplaats bij “Het Grote Kabouterbos” wandelen we eerst door een gebied dat een unieke collectie Nederlandse bomen en struiken bevat. Midden in deze ‘genenbank’ ligt het scheepswrak van een fluitschip uit de 17e eeuw. De palen bovenop het hier geconserveerde wrak laten de omvang van het schip zien.

Daarna wandelen via paden langs de Roggebottocht en over enkele zandduinen naar het Koningin Wilhelminabos, een gedenkplaats voor mensen die aan kanker zijn overleden. Via het jonge landgoed Roggebotstaete wandelen we terug naar het Kabouterbos, waar we de wandeling kunnen afsluiten met een pannenkoek of een andere consumptie.

Start- en eindpunt: Parkeerplaats bij pannenkoekenrestaurant “Het Grote Kabouterbos”, Roggebotweg 21, 8251 PS Dronten.

Openbaar vervoer: Buslijn 143 vanuit Dronten of Kampen, halte Oudebosweg. Loop vanaf de verkeerslichten de Roggebotweg in, sla direct RA en passeer de afsluitbalk. Begin de route bij punt 5.

Horeca: Pannenkoekenrestaurant “Het Grote Kabouterbos”.

Onverhard: 95%.

Downloads: